”Pralinslaget startades 2019 av Liis Aunma och Annika Löf i syfte att sprida kunskaper om choklad och pralintillverkning samt bygga broar mellan människor som på olika sätt arbetar med eller har ett stort intresse för choklad. Pralinslaget är en plattform där man möter och lär av varandra”

1. Pralinslaget är en workshop där vi tillverkar praliner, lär av varandra, umgås och har kul!
2. Vill du organisera Pralinslaget på ditt ort, så börja med att hitta lämplig lokal och kontakta oss på messenger eller info@pralinslaget.se
3. Du/ni kan bestämma plats och antal deltagare, men måste samarbeta med Pralinslaget för att hitta ett datum. Detta för att förhindra att Pralinslag, kurser eller andra event kolliderar med varandra.
4. För att Pralinslaget ska bli bra organiserat bör recept vara bestämda i förväg. Bra om man inte har för många recept. Det kan vara svårt att hinna med då det också är ett lärande i görandet. Ett recepthäfte eller liknande ska delas ut till deltagarna. Maila gärna också recepten till info@pralinslaget.se så läggs de upp på Pralinslagets hemsida.
5. Pralinslaget ska inte ordnas i vinstsyfte. Att ta betalt för råvaror & lunch är ok, men man ska inte tjäna på det.
6. Att använda sig av sponsorer vid Pralinslaget är rekommenderat och då ska sponsorerna nämnas. Helt ok att deltagarna själva tar med allt material.
7. Du/ni som organiserar Pralinslaget mailar deltagarlistan med allas namn och instagramkonto till info@pralinslaget.se
8. Att ta bilder och skicka till Pralinslaget är en viktig del av eventet. Bilderna läggs sedan ut på Pralinslaget hemsidan, FB & Insta för att hålla det hela synlig för alla Sveriges pralinmakare och sprida kunskap.
9. Pralinslaget annonseras i första hand ut på Pralinslagets FB. Blir det platser över annonseras dessa ut på Pralinmakares FB.